Kino sklaidos ir edukacijos projektas moksleiviams “KINO BUSAS”

Šiandien gimnazijoje viešėjo tęstinis kino edukacijos projektas ,,Kino busas“. Projektu siekiama mokinius supažindinti su aukštos meninės kokybės filmais, kino menu, jo istorija, vystomas meninis kino suvokimas, komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, lavinamas gebėjimas komunikuoti vaizdų pagalba, ugdomas estetinis skonis, kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas. Šio projekto tikslai dvilypiai: lavinti įvairaus amžiaus žiūrovų įgūdžius „perskaityti“ filmą bei atskleisti vizualinio teksto teikiamas galimybes kitų dalykų mokyme. Juk mokymasis tai ne vien žinių suteikimas, o pirmiausia mokymasis mąstyti. Tokiu atveju filmas kaip ypatingai patraukli medija, apimanti įvairialypes temas, yra naudingas daugelyje mokymo disciplinų. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas filmų aptarimams bei moderuojamoms diskusijoms ar paskaitoms po filmų peržiūrų.
Vaikų gynimo dieną mokiniai turėjo galimybę pamatyti tris filmus ,,Jokūbas, Mimi ir kalbantys šunys“, ,,Gauja“ ir ,,Arčiau debesų“ bei aptarti su kino režisieriumi Andriumi Blaževičiumi. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kino centrui ir projekto vadovei Astai Thurston.
Įrašas paskelbtas temoje Be temos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.