Kontaktai

Dubysos g. 10, Betygala, Raseinių r. sav.
Telefonas (8428) 43 340
Elektroninio pašto adresas info@betygalosgimnazija.lt

Mokyklos steigėja Raseinių rajono savivaldybė
Direktorė Darė Zurlienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Lukoševičienė